RADAR UTRUSTNING

Malå mira, geoguideline, 3d scanner,

Mapping

Det här är en unik tjänst som vi är ensamma på marknaden att erbjuda, med en högteknologisk 3D radar teknik kan vi lokalisera och dokumentera befintlig infrastruktur i marken. Detta kan sedan aningen användas för dokumentation men även tas med beräkning vid ritning av ett nytt FTTH nätverk.

Vi använder en "one-pass" 3D system vilket är en kostnadseffektivt metod för storskalig lokalisering av begravda kanalisationer och kablar. Systemet är ensam av sin sort som gränslöst integrerar en mängd olika data och sedan exporterar av markgenomträngande radar data. Systemet är designat att använda en mängd olika antenner samtidigt med kontrollenheten som bas. Upp till 30 antenner kan användas samtidigt för att samla in data i realtid.

TÄCKER HELA YTORNA

Samtidigt som vi åker över ytorna ritas det i på en digital karta vart vi har scannat och inte. På så sätt kan vi vara säkra att vi täcker hela ytorna och inte missar något eller scannar något dubbelt.

UT DATA

Efter att vi har scannat hela våra ytor kan vi göra om datan till användbara cad filer. De hittade kablarna ritas in på en digital karta, det kan sen exporteras till en mängd olika filformat, som .dwg för framtida dokumentation eller så kan det användas direkt i vid ritning av ett nytt FTTH nätverk.

ANALYSERING

Den data vi får ut av de begravda kablarna läggs sedan in i ett dokument där varje kabel blivit tilldelad ett id och där man enkelt kan läsa av dess längd och vilket djup den ligger på. Där kan du sätta en gräns för vilka kablar som inte berör dig och vilka som ligger ivägen, t.ex som visat i blid två till höger varnar den för alla kablar som ligger grundare än en halv meter.

OM OSS

KONTAKT

LÄNKAR

Certified by