OMRÅDET

FTTH DESIGN

Vi använder en av marknadens mest avancerade mjukvara för planering och ritning av Fiber till hemmet nätverk. Varje steg är kalkylerat efter ett kostnads optimerat program som ser till att allt ritas  så kostnads effektivt som möjligt. Dessutom har vi möjlighet att använda befintliga kanalisationer när vi ritar för att göra ett så kostnadseffektivt nätverk som möjligt, möjligheten finns också att scanna av er tänkta plats för fibernätverket efter befintlig infrastruktur och sedan ta det i hänsyn när vi designar området.

Vi använder ett väldigt avancerat program som med hjälp av regler och specificerade priser alltid väljer det mest kostnadseffektiva sätt att skapa ett fiber till hemmet nätverk. Allt vi behöver vet av er är en adresslista och vilka hus som ska aktiveras. Har ni en tänkt nod kan vi använda den i beräkningen eller så matar vårt program ut den mest lämplig platsen för noden.

Designen

Designen börjar med att vi ritar av kartan, alla vägar och byggnader läggs till. Vi lägger även till var fiberkabeln ska gå in i huset. Sedan lägger vi till regler och priser så att programmet sedan automatiskt kan kalkylera fram de bäst tänkta vägarna för ett kostnadseffektivt fiber nätverk.

RESULTATET

Ut datan är enkelt, lättläst kostnads optimerat FTTH nätverk. Om kunden bara vill ha en förstudie är det det här som kunden får tillsammans med enkla pris och materiallistor över hur detta tänkta fibernätverk ser ut och kostar. Kartan levereras både som pdf och Google earth fil, priserna visas både som ett total pris samt per aktiverat hus. Det som saknas för en detaljprojektering är att lägga till saker som förenklar användandet utav kartan i fält, etiketter med vad som ligger i schaktet läggs till. Därefter studeras datan och listor och scheman kan skapas.

VAD DU FÅR

LÄTT AVLÄSLIGA KARTOR

Slut produkten är en snygg lättläst karta över ditt FTTH nätverk. Du får kartorna både som PDF:er, .dwg filer samt google earth fil. PDF:erna kommer både med en översikts karta men även flera mindre mer inzoomade områdes kartor som lätt kan tas med och användas ute i fält.

LISTOR

Detaljerade listor över både material och arbete ingår. Listorna är redigerbara så priser och arbete kan justeras för att snabbt se hur total priset ändras. All data visualiseras även med hjälp av paj diagram för att snabbt få en överblick hur kostnaderna är fördelade. I material listorna är allt material som behövs listat och även hur mycket av varje, exakta metrar över området är kan läsas av i arbetes listorna dessutom vilka metoder som rekommenderas på olika sträckor.

SCHEMAN

Vad som även ingår i en full FTTH nätverks design är skarvscheman på både dukter och fiber. Samt scheman över ODF:erna i noden. Detta betyder att du kan börja bygga nästan direkt efter att du har mottagit vår design, där får de reda på nästan alla detaljer om ditt projekt, så som mängder och kostnader över material. Kostnad för maskiner och arbete dessutom även vilka metoder och vart de ska användas.

OM OSS

KONTAKT

LÄNKAR

Certified by